CONSILEX BARRIER

Sistem pentru eliminarea umiditatii din zidarii

Se afișează toate cele 3 de rezultate

  • CONSILEX BARRIER

    Soluţie pe bază de răşini siliconice modificate, dispersate în apă, hidrofile în faza de aplicare, hidrofuge şi impermeabile după reacţia cu dioxidul de carbon din atmosferă.

  • FEST SALZ

    Soluţie de organosiloxani oligomeri creată special pentru impregnarea hidroizolantă, profundă, anti salină de materiale pentru construcţii de porozitate medie şi ridicată, neutri sau moderat alcalini. Este transparentă şi nu modifică culoarea sau aspectul iniţiale

  • SANAREG

    Soluţie reactivă, incoloră, din compuşi de amoniu capabili să formeze, în urma reacţiei cu sărurile şi hidraţii de calciu din ziduri, săpunuri de amoniu cu proprietăţi hidroizolante şi stabilizante foarte importante, specifică pentru tratamente prealabile împotriva motilităţii saline din ziduri în bio-construcţii şi la restaurarea clădirilor de epocă şi a monumentelor.