Repar Plug

Tencuială de priză super-adezivă pt. suporturi de ciment/puțin absorbante

Cod: CSX.0159

Componente: 1

Aspect: Lichid

Mortar cimentos monocomponent pentru sprițuială, super-adeziv, pe bază de lianți de înaltă rezistență, agregate selectate, polimeri care favorizează aderența și agenți specifici. Ideal pentru tratamentul preliminar de „șprițuire” al suprafețelor din beton, zidărie mixtă, pereți de piatră și alte suprafețe slab absorbante, pentru acoperirea ulterioară cu tencuieli tradiționale (INTOSANA), dezumidificatoare (SANATIGH) și / sau termoizolante (SANAWARME sau CALEOSANA).

  Solicită Oferta

  LINII DE APPARTENȚĂ

  SITE-URI TEMATICE

  Domenii de utilizare

  Realizarea tencuielilor de priză pentru tencuielile ulterioare, atât pe bază de ciment, cât și de var hidraulic; realizarea învelișurilor de protecție, restaurarea lucrărilor și a structurilor din beton armat.

  Suporturi permise

  • Beton
  • Cărămizi
  • Fibrociment
  • Mortare cimentoase din var si mixte
  • Pereţi stâncoşi
  • Tencuieli
  • Ziduri din piatră
  • Ziduri mixte
  • Prefabricaţi

  Pregatirea suporturilor

  Suprafeţele pe care se va aplica produsul trebuie să fie curate, fără reziduuri, fără părţi friabile sau neadecvate, fără praf etc, saturate cu apă în mod adecvat până când ajung în starea „sature în condiţii de suprafaţă uscată”.

  Mod de utilizare

  Introduceți în mixer aproximativ 2/3 din apa de amestec, adăugați REPAR PLUG și apoi restul de apă; continuaţi amestecarea până obţineţi o compoziţie omogenă, fără bulgări. Apa de amestec trebuie să reprezinte aproximativ 16-18% din greutatea sacului. Odată gata amestecul, așteptați câteva minute înainte de aplicarea acestuia prin „pulverizare” folosind mistria sau drișca sau mașina de tencuit. Tencuiala de priză, pulverizată, trebuie sa creeze o suprafață ondulată care să favorizeze prinderea tencuielli ce trebuie aplicată rapid: în termen de 2-3 zile.

  În cazul aplicării succesive de tencuieli dezumidificatoare (SANATIGH) sau termoizolante (SANAWARME sau CALEOSANA), păstrați suprafața pulverizată „deschisă” (neomogenă pe toată suprafața).

  Metode de aplicare

  • Drişcă
  • Maşină de tencuit

  Curǎțarea instrumentelor

  • Apă

  Caracteristici cheie

  conservarePerioada de valabilitate: 12 luni diametrul-maxim-al-agregatuluiDiametrul maxim al agregatului: 0.7 mm
  grosimea-minimă-recomandatăGrosimea minimă recomandată: 5 mm consumuriConsumuri: 4-6 kg/m²
  pot-lifePot Life: 60 de minute temperatura-de-utilizareTemperatura de utilizare: +5 / +35 °C
  neinflamabilNeinflamabil grosimea-maximă-recomandatăGrosimea maximă recomandată: 30 mm

  Specificații tehnice

  Aderență la suport    > 2.5 N/mm²
  Rezistenţa la comprimare   > 40 N/mm²
  Rezistenţa la flexiune   > 8 N/mm²
  Modul elastic static –  17000 N/mm²
  pH   > 12 _

  Consum

  De la 4 la 6 kg de Repar Plug pentru fiecare metru pătrat de suprafață de redat.

  Culori disponibile

  – Gri

  Ambalaje şi dimensiuni

  – Sac 25 kg

  Depozitare și conservare

  Suprafeţele proaspete cu tencuiala aplicată trebuie protejate de lumina directă a soarelui, de ploaie şi vânt. Asiguraţi maturarea umedă, prelungită.

  Avertizări și Precauții

  Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile de utilizare a acestui produs, date în această fișă tehnică și eventual furnizate și verbal sau în scris, corespund stadiului actual al cunoștințelor noastre științifice și practice.
  Orice date tehnice și de performanță raportate sunt rezultatul testelor de laborator efectuate într-un mediu controlat și ca atare pot suferi modificări în raport cu condițiile reale de instalare.

  Produs de uz profesional,  CO.FA CONSTRUCT ROMANIA SRL nu isi asuma nicio responsabilitate care decurge din performanta necorespunzatoare legata de utilizarea necorespunzatoare a produsului, sau legata de defecte care decurg din factori sau elemente care nu au legatura cu calitatea acestuia, inclusiv depozitarea incorecta.
  Oricine intenționează să utilizeze produsul este obligat să stabilească, înainte de utilizare, dacă acesta este sau nu potrivit pentru utilizarea prevăzută, asumându-și toată răspunderea ulterioară.

  Caracteristicile tehnice și de performanță cuprinse în această fișă tehnică sunt actualizate periodic. Pentru consultanță în timp real, conectați-vă la site-ul: www.cofa.ro. Data revizuirii este indicată în spațiul de la subsol. Această ediție anulează și înlocuiește orice ediție anterioară.

  Vă reamintim că utilizatorul este obligat să citească cea mai recentă Fișă cu date de securitate a acestui produs, care conține datele chimico-fizice și toxicologice, frazele de risc și alte informații pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajul său în siguranță. Pentru consultare, conectați-vă la site-ul: www.cofa.ro.

  Este interzisă aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediu.

  Strat rugos super adeziv pentru zidarie de beton, prealabil tencuielii, care se efectueaza prin aplicarea prin aruncare (spray) a unui anumit tip preamestecat Repar Plug, pe baza de lianti de inalta rezistenta, agregate selectate, promotori de aderenta si agenti specifici. Suprafața tencuielii trebuie să fie aspră și neregulată, pentru a permite o aderență optimă a stratului de tencuială. Aplicați următorul tencuială dezumidificatoare în 24-48 de ore. Inainte de aplicarea produsului, suportul trebuie pregatit corespunzator pentru a fi: curat, aspru, saturat cu apa pe o suprafata uscata, fara murdarie si patine potential desprinse, fara praf, etc.

  Caracteristicile tehnice ale mortarului super-adeziv monocomponent Repar Plug :

  • Aderenta la suport (UNI EN 1015-12): > 2,5 N/mm²
  • Modul elastic (EN 13142): 17.000 N/mm²
  • pH: > 12
  • Rezistenta la compresiune (UNI EN 1015-11): > 40 N/mm²
  • Rezistenta la incovoiere (UNI EN 1015-11): > 8 N/mm²

  DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ