Untersana

„Spritz” deumidificant cu adezivitate ridicată

Cod: INT.0201

Componente: 1

Aspect: Praf

Premix cu o singură componentă pentru crearea, prin simpla adăugare a apei de amestec, a straturilor de transpirare, dezumidificare, pregătitoare pentru aplicarea tencuielilor de restaurare, dezumidificare, izolare termică și anticondensare; în mod specific INTOSANA, SANATIGH, SANAWARME și CALEOSANA, tencuieli concepute special pentru sănătatea clădirilor noi, a clădirilor existente, a intervențiilor în clădiri ecologice și în restaurarea clădirilor istorice și monumentale.

  Solicită Oferta

  CERTIFICAȚII OBȚINITE ȘI REGLAMENTE

  LINII DE APPARTENȚĂ

  SITE-URI TEMATICE

   

  Caracteristici

  UNTERSANA este constituită din var hidraulic, botticino, caolin, cazeinat de calciu, sare de Vichy, acid tartric şi fibre naturale. Nu conţine ciment, răşini, solvenţi, diluanţi şi agregaţi radioemisivi.

  Domenii de utilizare

  Tencuială de priză (aplicată prin „pulverizare”) pentru crearea unui pod adeziv pentru aderenţa uşoară a straturilor următoare de tencuieli, produse deumidificante, transpirante pe bază de var hidraulic.

  Media permisă

  • Ziduri din cărămidă cu goluri
  • Cărămizi
  • Ziduri mixte
  • Ziduri din piatră

  Pregatirea suporturilor

  Suprafeţele pe care se va aplica produsul trebuie să fie curate, fără reziduuri, fără părţi friabile sau neadecvate, fără praf etc, saturate cu apă în mod adecvat până când ajung în starea „sature în condiţii de suprafaţă uscată”.

  Mod de utilizare

  Tencuială de priză (aplicată prin „pulverizare”) pentru crearea unui pod adeziv pentru aderenţa uşoară a straturilor următoare de tencuieli, produse deumidificante, transpirante pe bază de var hidraulic.

  Metode de aplicare

  • Maşină de tencuit
  • Drişcă
  • Mistrie

  Curǎțarea instrumentelor

  • Apă

  Caracteristici cheie

  conservareConservare: 12 luni temperatura-de-utilizareTemperatura de utilizare: +5 / +30 °C
  neinflamabilNeinflamabil diametrul-maxim-al-agregatuluiDiametrul maxim al agregatului: 1.5 mm
  amestecaţi-cu-apăAmestecaţi cu apă: 18 – 20 % pot-lifePot life: 60 min
  grosimea-minimă-recomandatăGrosimea minimă recomandată: 4 mm

  Specificații tehnice

  Conținut total reciclat
   2.6 %
  Reacție la foc  A1 _
  Modul elastic static 10000 N/mm²
  Transpirabilitate  14 μ
  Căldura specifică

  1 kJ/kgK

  Densitate  1650 kg/m³

  Absorbție capilară

  0.48 kg•h^0.5/m²

  Rezistenţa la comprimare

   > 10 N/mm²

  Conductivitate termică

  0.298 W/m°C

  Forţa de aderenţă

  > 1 N/mm²
  Rezistenţa la flexiune > 3 N/mm²

  Consum

  De la 4 la 6 kg de UNTERSANA pentru fiecare metru pătrat din suprafața pe care trebuie să se astupe crăpăturile.

  Culori disponibile

  – Gri deschis

  Ambalaje şi dimensiuni

  – Paletă: 50 x (Sac 25 kg)

  – Sac 25 kg

  Depozitare și conservare

  Păstrați produsul în ambalajul original, într-un loc răcoros și uscat, ferit de îngheț și lumina directă a soarelui.

  Avertizări și Precauții

  Informaţiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate.
  Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.
  CO.FA CONSTRUCT ROMANIA SRL va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.
  Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuințării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.
  Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.cofa.ro. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.
  Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.cofa.ro.
  Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.
  Pentru o aderenţă corectă a tencuielii următoare trebuie să o aplicaţi pe aceasta înainte de întărirea completă a tencuielii UNTERSANA (în 24-36 de ore).

  Furnizarea si aplicarea tencuielii de lipire antisare respirabila, prin aplicarea prin aruncare (spray) a adezivului specific, tencuiala dezumidificatoare, bioconstructie, compusa din var hidraulic natural NHL 3.5 si lianti hidraulici insensibili la sarurile sulfatice, marmura impalpabila, agregate fine selectate în distribuție granulometrică rațională, caolin, inhibitori de cristalizare și aditivi speciali, cum ar fi Untersana, certificat CE conform EN 998/1 (CLASA R). Înainte de aplicare, suportul trebuie să fie bine umed (saturat pe o suprafață uscată), rugos, curat, fără murdărie, părți libere și cu rosturi de așternut adânc dezlipite. Suprafața tencuielii trebuie lăsată aspră, aspră și bine umedă (saturată cu apă pe o suprafață uscată), pentru a permite aderența optimă a stratului de ipsos. Aplicati urmatorul tencuiala dezumidificatoare in minim 24 ore si maxim 48 ore (la 20°C); in acest interval de timp tencuiala exprima performanta maxima in ceea ce priveste adezivitatea in favoarea urmatoarelor straturi. Consum: aproximativ 1,4 kg/m2/mm grosime.

  Caracteristicile tehnice ale:

  Absorbție capilară (UNI EN 1015-18): 0,48 kg•h^0,5/m²
  Căldura specifică (UNI EN 1745): 1 kJ/kgK
  Conductivitate termică λ: 0,298 W/m*K
  Conținut de material total reciclat (UNI EN 14021:2016): 2,6%
  Aderență (UNI EN 1015-12): > 1 N/mm²
  Densitate (UNI EN 1015-6): 1650 kg/m³
  Modul elastic (EN 13412): 10000 N/mm²
  Reacția la foc (EN 13501-1): A1
  Rezistenta la compresiune (UNI EN 1015-11): > 10 N/mm²
  Rezistenta la incovoiere (UNI EN 1015-11): > 3 N/mm²
  Respirabilitate (UNI EN 1015-19): μ 14

  DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ